Orust stora Evert Taube-pris

Orusts stora Evert Taubepris är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun i samarbete med Taubespelen. Priset är på 50 000 kronor och ska ges till lyriker som skriver i Evert Taubes anda. Priset delas ut en gång per år.

Lyrik i Taubes anda

Evert Taube var en mästare i att berätta en historia och numera är storytelling en viktig faktor i många delar av vårt samhälle. Det gäller att fånga publikens intresse och stimulera fantasin med en text som berättas med stil och känsla. Konsten att skriva bra texter ska därför premieras med detta pris.

Pristagare

Pristagaren skall utses av en jury bestående av medlemmar från, Orusts Sparbank, Orust kommun, TaubeSpelen, med flera. Vem som får priset offentliggörs på TUR-mässan i Göteborg och priset delas ut på Orustdagen när sommaren är som bäst.

Bakgrund

Evert Taube levde långa tider på Ängön och Flatön, dels under sin ungdom, dels som vuxen. Många platser inom Orust kommun har han på sitt poetiska och detaljrika sätt beskrivit till stor glädje för både ortsbor och andra. Det är instiftarnas fasta uppfattning att många av hans finaste visor har inspirerats av människor och miljöer i vår närhet.

Priset på 50 000 kronor plus omkostnader finansieras av:

  • Orust Sparbank, 25 000 kronor
  • Orust Kommun, 25 000 kronor
  • Taubespelen, omkostnader

Pristagare

Peter LeMarc, Orust stora Evert Taube-pris 2014

Håkan Hellström, Orust stora Evert Taube-pris 2013

Eva Dahlgren, Orust stora Evert Taube-pris 2012

Ulf Lundell, Orust stora Evert Taube-pris 2011